Bruinsma Advocaten

Asiel vreemdelingenrecht

Mensen die in hun land, om wat voor reden ook, te maken krijgen met een onmenselijke behandeling, kunnen asiel vragen in Nederland. Zij worden dan opgenomen in de asielprocedure. De Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) beoordeelt de verzoeken en bepaalt of asielzoekers een ‘verblijfsvergunning-asiel’ krijgen. Bruinsma Advocaten heeft ruime ervaring met de asielprocedure en kan daardoor asielzoekers optimaal begeleiden bij de asielprocedure.

mail uw vraag

Pagina's die u wellicht ook interesseren

Regulier vreemdelingenrecht

Realisatie Groenewold Media      |      Copyright © 2024      |      Sitemap      |      Algemene voorwaarden      |      Klachten-, geschillenregeling